Na háku

Slovenský názov:  Na háku
Druhové označenie:  Monodráma
Dátum 1. premiéry:  10.11.2014
Počet repríz:  4
Súbor: Fakulta dramatických umení
Divadlo: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
104418 Účinkuje Kováč Marián

Tvorcovia

Tvorca Meno
81057 pedagogické vedenie Sanitra Richard