Figliar Geľo

Slovenský názov:  Figliar Geľo
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Komická opera v 3 dejstvách
Dátum 1. premiéry:  01.03.1958
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
93245 Alfonz Potocký Krčmář Ferdinand
93246 Elena Hornungová Anna Martvoňová Anna
93248 Geľo Hanák Bohuš
93248 Geľo Wiedermann Juraj Wiedermann Jiří
93257 Hluchá Ambrosová Lia Ambrosová Aurélia
93257 Hluchá Philipová Mária Philippová Marie
93254 Chrochmeľka Gabčová Janka
93250 Janko Mačuhová Milica Zvarová Milica posl. VŠMU a AU
93247 Karolína Gabajová Dita
93251 Miško Baricová Ljuba Baricová Ľuba posl. VŠMU a AU
93255 MUDr. Metodej Zelenák Nouzovský Václav
93249 Paľo Kucharský Andrej
93249 Paľo Papp Gustáv
93256 PhDr. Horácius Rubánus Blaho Janko
93253 Poštár Martvoň Juraj
93252 Voňavka Baránek Alexander

Tvorcovia

Tvorca Meno
63032 autor Andrašovan Tibor
63033 libreto Krčméry Jela Krčméry-Vrteľová Jela
63034 libreto Ťapák Martin
63035 dirigent Auer Gerhard
63036 réžia Fischer Miroslav
63037 scénické návrhy Kolář Zbyněk
63038 kostýmové návrhy Mikulová Radoslava
63039 kostýmové návrhy Kolář Zbyněk
63040 choreografia Ťapák Martin