El Christo de la Luz

Slovenský názov:  El Christo de la Luz
Originálny názov:  El Christo de la Luz
Jazyk hry:  český
Originálny jazyk hry:  český
Druhové označenie:  Legenda v 2 dejstvách
Dátum 1. premiéry:  17.09.1930
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
76993 Abatyša Peršlová Mária
76992 Abisain Zavřel Karel
76995 Alkade toledský Uhlíř Karel
76994 Kostolník Sova Václav
76990 Meribal Ruth-Markov Zdenek Ruth-Markov Zdeněk
76991 Rispa Šimáňová Dobřena

Tvorcovia

Tvorca Meno
40681 autor Ambros Vladimír
40682 libreto Ambros Vladimír
40683 dirigent Vincourek Josef
40684 réžia Vilím Bohuš
40685 scénické návrhy Ladvenica Ján