Krútňava [obnovená premiéra]

Slovenský názov:  Krútňava [obnovená premiéra]
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Opera v šiestich obrazoch
Dátum 1. premiéry:  23.09.1988
Dátum obnovenej premiéry:  23.09.1988
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
112186 Družba Ludha Ľudovít
112186 Družba Konstanty Ján
112182 Hríň Mauréry Pavol
112182 Hríň Martvoň Juraj
112173 Katrena Kajabová Anna -
112173 Katrena Nitranová Marta -
112173 Katrena Rybárska Ľubica -
112173 Katrena Blahušiaková Magdaléna
112181 Krúpa Gábor Pavol
112181 Krúpa Dvorský Miroslav
112178 Marka Czaková Anna
112178 Marka Jenisová Eva
112183 Oleň Hrubant Juraj
112183 Oleň Špaček Jozef
112172 Ondrej Kopačka Milan -
112172 Ondrej Livora František -
112172 Ondrej Ábel Jozef
112180 Pastierik Valášková Jana -
112180 Pastierik Hudecová Ľudmila
112187 Plačka - Starejšia Kubánková Alžbeta
112187 Plačka - Starejšia Borbéľová Mária
112187 Plačka - Starejšia Pingitzerová Gabriela
112184 Starejší Kubovčík Vladimír
112184 Starejší Beňačka Stanislav
112177 Školnica Hazuchová Nina
112177 Školnica Baricová Ľuba
112171 Štelina Mikuláš Peter -
112171 Štelina Malachovský Ondrej
112176 Zalčíčka Hazuchová Nina
112176 Zalčíčka Sedlářová Jaroslava
112174 Zimoň Uhlár Rastislav
112174 Zimoň Oniščenko Juraj
112175 Zimoňka Starostová Anna
112175 Zimoňka Michalková Alžbeta Michálková Alžbeta
112179 Zuzka Horská Jaroslava
112179 Zuzka Saparová Jitka Sapara-Fischerová Jitka
112188 Žandár Volgyi Juraj
112185 Žena - Kuchárka Livorová Dagmar
112185 Žena - Kuchárka Martvoňová Anna
112185 Žena - Kuchárka Kľuková Anna

Tvorcovia

Tvorca Meno
86744 autor Suchoň Eugen
86745 libreto Suchoň Eugen
86746 libreto Hoza Štefan
86747 dirigent Auer Gerhard
86749 zbormajster Holásek Ladislav
86750 choreografia Dolinský st. Jozef
86751 scénické návrhy Vychodil Ladislav
86752 kostýmové návrhy Tonkovičová Irena
86753 réžia Kriška Branislav
86754 korepetície Synková Milada
86755 korepetície Salay Ján
86756 korepetície Rebro Peter
86757 text sleduje Malachovská Marta
86758 text sleduje Oravcová Elena Oravcová Helena
86759 text sleduje Poláková Dana
86760 text sleduje Schrenkelová Natália
86761 inšpícia Grančič Bohumil