Hrnčiarsky bál

Slovenský názov:  Hrnčiarsky bál
Originálny názov:  Hrnčiarsky bál
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Opereta v dvoch častiach (4 obrazoch)
Dátum 1. premiéry:  14.10.1977
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Štátne divadlo Košice - I., Košice

Postavy

Rola Meno Alternácia
120673 Alexander Benický, mestský fiškál Pasiar Ján
120669 Anička Koláriková Mereššová Katarína
120669 Anička Koláriková Mrázová Alžbeta alt.
120677 Exekútor Šomorjai Juraj
120667 Ferko Kalafús Martiš Stanislav
120668 Flóriš Stacho Pačaj Ladislav
120670 Gašpar Chitil, dedinský džbánkár Balún František
120666 Ilonka, ich dcéra Hanáková Božena
120676 Jarmočný spevák Hucik Anton
120671 Katka, jeho dcéra Černoková Mária
120671 Katka, jeho dcéra Szekeressová Anna alt.
120675 Paľko, dedinský šuhaj Klein Jozef
120672 Peter, jeho syn Mareček Karol
120672 Peter, jeho syn Szakál Gabriel alt.
120664 Rafael Tomašovič, džbánkársky cechmajster Spišák Gejza
120665 Serafína, jeho žena Kustrová Ružena P. Kustrová Ružena
120665 Serafína, jeho žena Golovková Oľga S. Golovková Oľga
120674 Šándor, jeho syn, večný študent Bikár Ľudovit x

Tvorcovia

Tvorca Meno
50203 autor Dusík Gejza
92279 libreto Braxatoris Pavol
92280 dirigent Gajdoš Štefan
92281 zbormajster Ráczová Júlia
92282 choreografia Guoth Ján
92283 scénické návrhy Šestina Ladislav
92284 kostýmové návrhy Opletalová Jarmila
92286 réžia Šilan Ján
92287 inšpícia Chmielová Jaroslava
92288 šepká Skřepková Sidónia

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1978 Rozpačitý Hrnčiarsky bál. Hudobný život