Vzkriesenie

Slovenský názov:  Vzkriesenie
Originálny názov:  Vzkriesenie
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Opera v troch dejstvách (6 obrazoch a 3 intermezzách)
Dátum 1. premiéry:  22.09.1962
Dátum derniéry:  02.05.1966
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

2 obrázky

Postavy

Rola Meno Alternácia
94422 Ferapont Smeľkov Blaho Janko
94422 Ferapont Smeľkov Sekera Karol
94422 Ferapont Smeľkov Sekera Karol a.h.
94436 Hlavný porotca Krčmář Ferdinand
94429 Inšpektor väznice Malachovský Ondrej
94429 Inšpektor väznice Zelenay Gejza
94423 Jeufímia Bočkovová Gabajová Dita
94421 Katarína Maslovová Abrahámová Margita Abrahámová Gita a.h.
94421 Katarína Maslovová Martvoňová Anna
94421 Katarína Maslovová Míková Alena a.h.
94418 Knieža Dimitrij Ivanovič Nechľudov Hanák Bohuš
94418 Knieža Dimitrij Ivanovič Nechľudov Martvoň Juraj
94418 Knieža Dimitrij Ivanovič Nechľudov Šrubař Teodor a.h.
94425 Madame Kitajevová Bartošová Helena
94432 Marfa Gabčová Janka
94420 Mária Ivanovna Baricová Ľuba
94420 Mária Ivanovna Meierová Marta
94434 Mladý spevák Vojtko Ladislav
94435 Mladý trestanec Ábel Štefan
94435 Mladý trestanec Číž Gejza
94428 Obhájca Maslovovej Gabriš Štefan
94431 Pjotr Nouzovský Václav
94433 Poručík Džavík Jozef
94426 Predseda súdu Hadraba Ján
94424 Simon Kartinkin Oniščenko Juraj
94424 Simon Kartinkin Wiedermann Juraj Wiedermann Jiří
94430 Simonson Papp Gustáv
94430 Simonson Šubert František
94440 Sluha Hrůza Zdenko
94419 Sofia Ivanovna Hazuchová Nina
94419 Sofia Ivanovna Kusá Kristína
94438 Správca väznice Safko Michal
94427 Štátny žalobca Hvastija Franjo
94427 Štátny žalobca Schütz Emil
94437 Tichon Beňačka Stanislav
94441 Trestanec v reťaziach Mergentál O. Mergenthal Otmar
94441 Trestanec v reťaziach Peschak K. Pešák Karol
94439 Trestankyňa Jakabovičová Mária
94439 Trestankyňa Valovičová Helena

Tvorcovia

Tvorca Meno
45745 autor Cikker Ján
63486 libreto Cikker Ján
63487 dirigent Holoubek Ladislav
63488 réžia Hájek Kornel
63489 scénické návrhy Vychodil Ladislav
63490 kostýmové návrhy Purkyňová Ludmila
63491 zbormajster Petr Jozef Petr Josef
63492 zbormajster Javora Vojtech Javora Vojtěch
63493 choreograf Tóth Karol

Dokumentácia