Hriešna dedina alebo Zabudnu…

Slovenský názov:  Hriešna dedina alebo Zabudnutý čert
Originálny názov:  Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  český
Druhové označenie:  Komédia v ôsmich obrazoch
Dátum 1. premiéry:  01.10.1960
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského I. (1954 - 1993), Zvolen

Postavy

Rola Meno Alternácia
126179 Alojz Piškytľa, kostolník Vozár Anton -
126182 Dorotka, kováčova žena Gillová Zlatica
126187 Emanuel Dudro, farár Tomaščík Emil
126178 Ignác Lojla, nový farár v Svojedaloch Šmálik Ernest
126183 Jano Mračno, kováčsky tovariš Kováč Juraj
126186 Jozef Meduľa, farár Dobrovoda Ľubomír
126191 JUDr. Belfegor, pekelný guvernér Lakota Vladimír
126190 JUDr. Solfernus, pekelný prokurátor Mojžiš Andrej
126188 Knieža Belzebub, vládca pekla Badáni Karol -
126185 Lupino, potulný komediant Haľama Juraj alt.
126185 Lupino, potulný komediant Hudec Július alt.
126180 Magdaléna Hrachová, bohatá mlynárka Haľamová Emília
126189 Marbulius, sekretár vládcovi pekla Kosír Emil
126176 Mariška Pľajznerová, vdova po hrobárovi Jakubisová Angela
126184 Marka, slúžka na fare Čaplová-Matrtajová Magda Matrtajová Magdaléna
126181 Ondrej Tyborec, kováč v Svojedaloch Sarvaš Juraj
126192 PhDr. a ThDr. Ichthuriel, šéf ústavu pre experimentálnu psychológiu Šmálik Ernest
126193 Služobní čerti Brucháč Milan Štefan
126193 Služobní čerti Kovarík Vojtech
126177 Trepifajksl, neskoršie Maco, vidiecky čert Macho Ivan -

Tvorcovia

Tvorca Meno
96666 autor Drda Jan
96667 preklad Rapoš Gabriel
96668 úprava Lichard Ivan
96669 scénická hudba Zeljenka Ilja
96670 scénické návrhy Gábor Pavol Mária
96671 kostýmové návrhy Purkyňová Ludmila
96672 réžia Lichard Ivan
96673 inšpícia Jevčinová Zora
96685 text sleduje Šarkanová Ružena