Svätopluk

Slovenský názov:  Svätopluk
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Hudobná dráma v troch dejstvách (4 obrazoch)
Dátum 1. premiéry:  10.03.1960
Dátum obnovenej premiéry:  06.09.1964
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

26 obrázkov

Postavy

Rola Meno Alternácia
93599 Blagota Hanáková Oľga
93599 Blagota Hazuchová Nina
93603 Bogat Beňačka Stanislav
93603 Bogat Krčmář Ferdinand
93596 Dragomír Šimanovský Boris
93596 Dragomír Martvoň Juraj
93604 Kňažky Moreny Suchánková Božena
93604 Kňažky Moreny Martvoňová Anna
93604 Kňažky Moreny Meierová Marta
93604 Kňažky Moreny Masariková Tatjana
93604 Kňažky Moreny Gabajová Dita
93604 Kňažky Moreny Gabčová Janka
93592 Kráľ Svätopluk Hadraba Ján
93592 Kráľ Svätopluk Malachovský Andrej Malachovský Ondrej
93592 Kráľ Svätopluk Malachovský Ondrej a.h.
93597 Ľutomíra Hubová Mária Kišonová-Hubová Mária
93597 Ľutomíra Hudcová Zita Hudcová-Frešová Zita
93597 Ľutomíra Gmucová Elena Gmucová Helena a.h.
93600 Milena Česányiová Margita
93600 Milena Hulmanová Štefánia
93600 Milena Poláková Anna a.h.
93600 Milena Tikalová Drahomíra
93600 Milena Poláková Anna
93593 Mojmír Hanák Bohuš
93593 Mojmír Wiedermann Juraj Wiedermann Jiří
93608 Nitrabor Baránek Alexander
93595 Predslav Kucharský Andrej
93595 Predslav Blaho Janko
93595 Predslav Gabriš Štefan
93605 Starešina Gál Imrich
93605 Starešina Oniščenko Juraj
93607 Strážca pohanského obetišťa Gabriš Štefan
93594 Svätopluk mladší Hoza Štefan
93594 Svätopluk mladší Sekera Karol
93594 Svätopluk mladší Karpíšek Milan a.h.
93594 Svätopluk mladší Jakubek Imrich
93606 Vojak Schütz Emil
93606 Vojak Hrubant Juraj
93602 Vražec Gábor Pavol
93602 Vražec Vojtko Ladislav
93598 Záboj Papp Gustáv
93598 Záboj Šubert František
93601 Žrec Zelenay Gejza
93601 Žrec Nouzovský Václav

Tvorcovia

Tvorca Meno
45359 autor Suchoň Eugen
63187 libreto Stodola Ivan
63188 libreto Suchoň Eugen
63189 libreto Krčméry Jela Krčméry-Vrteľová Jela
63190 dirigent Frešo Tibor
63191 réžia Wasserbauer Miloš
63192 scénické návrhy Vychodil Ladislav
63193 kostýmové návrhy Holéczyová Elena
63194 zbormajster Petr Jozef Petr Josef
63195 choreografia Mňačková Jitka
63196 pohybová spolupráca Mrázková Marie

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1964 Svätopluk v novom rúchu. Slovenská hudba
1960 Veľký sviatok našej opery. Javisko, divadelný bulletin SND

Dokumentácia