Bačova žena

Slovenský názov:  Bačova žena
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  05.12.2018
Dátum 2. premiéry:  06.12.2018
Počet repríz:  0
Súbor: Fakulta dramatických umení
Divadlo: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
137581 Bača Martin Brxa Marek
137577 Bača Mišo Hollý Matúš
137577 Bača Mišo Gáfrik Samuel alt.
137576 Bača Ondrej Valašík Eduard
137587 Druhý valach Mikuš František
137578 Eva Kvašňovská Andrea
137578 Eva Kozáková Nikola alt.
137585 Fiškál Oľha Matúš
137582 Gazda Brandobur Ladislav
137583 Gazdiná Gánovská Nikola
137588 Honelník Bilik Andrej
137579 Matka Trávničková Michaela alt.
137579 Matka Kovácsová Vanda
137590 Miško Kuklica Marek
137589 Ondrejko Kovačech Timotej
137586 Prvý valach Sipos Róbert
137580 Starý bača Mrnčo Žúži Lukáš
137584 Svätojurský Sarvaš Juraj

Tvorcovia

Tvorca Meno
106976 autor Stodola Ivan
107466 dramaturgia Kováčiková Silvia
107467 réžia Oľha Matúš
107468 hudba Janíček Pavol
107469 kostýmové návrhy Oľhová Katarína
107471 scénické návrhy Oľha Matúš
107472 svetelný dizajn Oľha Matúš