Šokspeare

Slovenský názov:  Šokspeare
Jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Divadelná koláž z niektorých Shakespearových hier
Dátum 1. premiéry:  23.04.1999
Dátum 2. premiéry:  24.04.1999
Počet repríz:  8
Súbor: Hudobno-dramatický súbor
Divadlo: Divadlo Nová scéna Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

3 obrázky

Postavy

Rola Meno Alternácia
39235 Alkibiades Szabó Dušan
54571 Anne Kolesárová Jana a.h.
54571 Anne Lakčevičová Dagmar a.h.
58003 Ariel Šomošiová Jana
58003 Ariel Pauliková Lenka Paulíková Lenka a.h.
45349 Caliban Greksa Marián a.h.
51787 Desdemona Jurčová Danica a.h.
42473 Fernando Šandor Ivan a.h.
56558 Goneril Párnická Lucia
35593 Hamlet Zachar Boris a.h.
58585 Hetéry Maďarová Zuzana
58585 Hetéry Gucmanová Dagmar
59079 Chór Mondočko Marcel
59079 Chór Rešetka Ľubomír
59079 Chór Vyšný Jaroslav
59079 Chór Pitoňák Pavol a.h.
17844 Jago Kožka Štefan
49979 Lady Macbeth Tóbiás Szidi Tobias Szidi a.h.
49979 Lady Macbeth Tureková Vanda a.h.
31618 Lear Krivosudský Ivan a.h.
31618 Lear Letko Ivan a.h.
22727 Macbeth Majeský Marek a.h.
47856 Miranda Moravcová Zuzana a.h.
53298 Ofélia Kolesárová Jana a.h.
53298 Ofélia Kapráliková Zuzana
12732 Othello Vajda Jozef a.h.
12732 Othello Junák Zdeněk a.h.
1392 Prospero Jedľovský Vladimír a.h.
55648 Regan Mauréry Zuzana a.h.
55648 Regan Mickovičová Henrieta a.h.
7366 Richard III. Ťapák Marek
57344 Smrť Vráblicová Lucia
27325 Timon Čálik Karol
27325 Timon Ďurdiak Juraj a.h.

Tvorcovia

Tvorca Meno
11428 autor Shakespeare William
11429 autor Polák Roman
11430 autor Ruppeldt ml. Miloš
11431 scénické návrhy Pietor ml. Miloš
11432 kostýmové návrhy Čanecký Peter
11433 hudba Popovič Anton
11434 návrhy bábok Steiner Juraj
11435 texty piesní Štrasser Ján
11436 pohybová spolupráca Kovářová Miroslava
11437 preklad Kot Jozef
11438 preklad Boor Ján
11439 preklad Přidal Antonín
11440 nahrávka Popovič Anton
11441 hudobno-dramaturgická spolupráca Priehradník Ľubomír
11442 réžia Polák Roman
11443 asistent réžie Kaprálik Dušan
11444 dramaturgia Ruppeldt ml. Miloš

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1999 Šokujúci ŠOKspeare Večerník
1999 Šokuje bezočivosťou a bezradnosťou Slovenská republika
1999 Premárnená šanca Pravda
1999 Shakespearove hry nie sú len o sexe Národná obroda
1999 Šok zo Šok(u)speara Slovo
1999 Shakespeare na vode Literárny týždenník
1999 Šouspeare na scénu Domino-fórum
1999 Shakespearovské aktuality Javisko
2000 Vajatali hory... Javisko