Bohéma [obnovená premiéra]

Slovenský názov:  Bohéma [obnovená premiéra]
Originálny názov:  La bohème
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  taliansky
Druhové označenie:  Opera v 4 dejstvách
Dátum 1. premiéry:  28.10.1944
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
132708 Alcindor Kubíček Leo alt.
132708 Alcindor Křepela Jozef Křepela Josef
132706 Benoit Ruth-Markov Zdenko Ruth-Markov Zdeněk
132703 Collin Flögl Arnold
132711 Chlapec Matejček ml.  Matejček ml.
132711 Chlapec Voda ml. Ján
132710 II. sergeant colnej stráže Slavík Václav alt.
132710 II. sergeant colnej stráže Finko Ivan
132709 I. sergeant colnej stráže Hrůza Zdenko
132702 Marcel Schütz Emil
132701 Mimi Matejčeková-Djordjevičová Mária Djordjevićová Mária mimoriadny hosť
132701 Mimi Bartošová Helena alt.
132701 Mimi Frešová Zita Hudcová-Frešová Zita alt.
132701 Mimi Danihelová Margita Česányiová Margita
132705 Musetta Wernerová Erna mimoriadny hosť
132705 Musetta Wetzlová Gizela Veclová Gizela
132705 Musetta Wernerová Erna mimoriadny hosť
132705 Musetta Kišonová-Hubová Mária alt.
132707 Parpignol Veselý Anton
132700 Rudolf Blaho Janko
132700 Rudolf Remec Gustav alt.
132700 Rudolf Wenkoff Wenko mimoriadny hosť
132700 Rudolf Djordjević Dušan mimoriadny hosť
132700 Rudolf Petrák Rudolf alt.
132704 Schaunard Zvarík František alt.
132704 Schaunard Gál Imrich a.h.

Tvorcovia

Tvorca Meno
102182 autor Puccini Giacomo
102183 libreto Giacosa Giuseppe
102184 libreto Illica Luigi
102185 preklad Hoza Štefan
102186 dirigent Schöffer Juraj Viliam
102187 réžia Vilím Bohuš
102188 scénické návrhy Vécsey Ladislav