Hrsť ohňa

Slovenský názov:  Hrsť ohňa
Originálny názov:  Handful of fire
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  anglický
Druhové označenie:  Hra v 3 dejstvách
Dátum 1. premiéry:  22.01.1966
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Divadlo Petra Jilemnického v Žiline, Žilina

Postavy

Rola Meno Alternácia
33214 Alonso Balogh Eugen
40523 Carmelita Kulfanová Soňa
55011 Druhý policajt Šulík Anton
56009 Hudobníci Matúšek Ján
56009 Hudobníci Horniš Róbert
56009 Hudobníci Holec Karol a.h.
14853 Manuel Legéň Gustáv
4023 Mária Jariabková Zuzana
29049 Matias Tuma Milan
50712 Mladý muž Graca Štefan
9629 Pepe Bartoník Radoslav
52403 Predavač zákuskov Ďuriník Anton
53821 Prvý policajt Gubala Ján
37044 Ruben Pomšár Ján
19856 Silvia Horňáková-Růžičková Bohumila
43618 Turista Mildner Ján
46363 Turistova žena Hrdá Júlia
24599 Vargas Blaho Viktor
48706 Žena Zlatohlávková Matilda

Tvorcovia

Tvorca Meno
35141 autor Nash Nathalien Richard Nash N. Richard
35142 preklad Tvarožek Eduard Vladimír
35143 scénická hudba Hálek Václav
35144 choreografia Votavová Aura
35145 masky Dostál Stanislav
35146 scénické návrhy Šujan Otto
35147 réžia Kolesár Martin
35148 kostýmové návrhy Schanerová Irena

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1966 Na rozlúčku - Nash. Večerník
1966 Martin a Žilina v Bratislave. Slovenské pohľady
1966 S ozajstným ohňom. Smer
1966 Znovu na úrovni. Film a divadlo
1966 Trikrát Žilinčania. Smena