Juro Jánošík

Slovenský názov:  Juro Jánošík
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Opera v šiestich obrazoch
Dátum 1. premiéry:  07.10.1972
Dátum 2. premiéry:  08.10.1972
Dátum derniéry:  04.02.1975
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
56965 Amor Hazuchová Helena
61065 Čemický Baránek Alexander
43933 Druhý dráb Šimanovský Boris
60058 Druhý študent Czaková Anna alt.
60058 Druhý študent Haljaková Sidónia Haljáková-Gajdošová Sidónia
55129 Duendely Boria Peter Boria Petr
37419 Gajdošík Gábor Pavol alt.
37419 Gajdošík Judt Arnold
33613 Hrajnoha Martvoň Juraj
52575 Jakoffy Nouzovský Václav
10106 Jánošíkov otec Malachovský Ondrej
4564 Juro Jánošík Kopačka Milan alt.
4564 Juro Jánošík Papp Gustáv
53963 Karolína Vašeková Gabriela
61388 Kňaz Hrůza Zdenko a.h.
59294 Lehotský Janči Štefan
48942 Löwenburg Wiedermann Juraj Wiedermann Jiří
58287 Mara Meierová Marta alt.
58287 Mara Sedlářová Jaroslava
15314 Mikuš Beňačka Stanislav
15314 Mikuš Kúrňava Anton
20313 Milka Svobodová Alžbeta
20313 Milka Kajabová-Peňašková Anna Kajabová Anna alt.
60860 Okoličányi Špaček Jozef
61234 Palugyay Špaček Jozef
50921 Palugyayová Elena Nitranová Marta
50921 Palugyayová Elena Štúrová Ružena Illenbergerová Ružena
50921 Palugyayová Elena Hulmanová Štefánia
56113 Piccolini Zajko Jozef
40863 Prvý dráb Šubert František alt.
40863 Prvý dráb Hurný Juraj
59705 Prvý študent Martvoňová Anna alt.
59705 Prvý študent Smyčková Jarmila
46637 Radvanský Hudec Štefan
25040 Skala Oniščenko Juraj alt.
25040 Skala Raninec Jozef a.h.
60626 Štvrtý študent Dvorský Peter
60626 Štvrtý študent Schrenkel Vojtech alt.
60368 Tretí študent Hazuchová Nina alt.
60368 Tretí študent Štúrová Ružena Illenbergerová Ružena
29471 Uhorčík Szücs Róbert
29471 Uhorčík Hrubant Juraj alt.
57672 Záhora Neshyba st. Ladislav
57672 Záhora Beňačka Stanislav
58822 Zuza Michálková Alžbeta
58822 Zuza Kittnarová Elena alt.

Tvorcovia

Tvorca Meno
47007 autor Cikker Ján
47008 libreto Hoza Štefan
47009 dirigent Málek Viktor
47010 zbormajster Holásek Ladislav
47011 choreografia Zajko Jozef
47012 choreografia Nosáľ Štefan
47013 scénické návrhy Vychodil Ladislav
47014 kostýmové návrhy Bezáková Helena
47015 réžia Kriška Branislav

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1972 Tretíkrát v SND - Jánošík. Hudobný život