Démoni

Slovenský názov:  Démoni
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  švédsky
Dátum 1. premiéry:  08.06.2017
Dátum derniéry:  30.01.2019
Počet repríz:  0
Súbor: Divadelná fakulta
Divadlo: Vysoká škola múzických umení, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
124357 Frank Ondrejička Peter
124358 Jenna Kanátová Kristína
124356 Katarína Kováčiková Bronislava
124359 Tomas Vrzala Michael

Tvorcovia

Tvorca Meno
95118 autor Norén Lars
95119 réžia Hanulík Juraj
95120 dramaturgia Rychtarčíková Alexandra
95121 scénické a kostýmové návrhy Molnárová Karina
95122 produkcia Kuchtová Natália
95123 pedagogické vedenie Vášáryová Emília
95124 pedagogické vedenie Nvota Juraj
95125 pedagogické vedenie Majeský Marek
95126 pedagogické vedenie Waradzinová Svetlana

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
2018 Cyklickosť prázdnoty http://reflektor.vsmu.sk/recenzor/recenzor-detail/article/cyklickost-prazdnoty/