Balalajka

Slovenský názov:  Balalajka
Originálny názov:  Balalajka
Jazyk hry:  český
Originálny jazyk hry:  český
Druhové označenie:  Opereta v 3 dejstvách
Dátum 1. premiéry:  05.11.1938
Počet repríz:  0
Súbor: opereta
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
84343 Alexander Vasiljevič Lev Bohumil
84358 Deníkov Ballon Otto
84358 Deníkov Matejček Anton
84365 Dievča Menšíková Jarmila Tehlárová Jarmila
84363 Domovníčka Urbanová Karla
84353 Eduard Morisson Křepela Jozef Křepela Josef
84354 Evelína Rintová Marie
84354 Evelína Seidlerová Anna
84349 Fedora Veselá Sonja Veselá Soňa
84342 Generál Orlovský Hradilák Karel
84342 Generál Orlovský Lichard Ivo Lichard Ivan
84361 II. revolucionár John Karel
84360 I. revolucionár Červenka Alois
84339 Knieža Alexander Karagin Zavřel Karel
84347 Lydia Makarová Kišoňová Mimi Kišonová-Hubová Mária
84355 Manev Hrůza Zdenko
84352 Maša Kubalíková Helena
84351 Nikolaj Vávra Bohuš Vávra Bohumil
84351 Nikolaj Figura Štefan
84350 Oľga Holoubková Alica Páričková Alica
84340 Petr Hoza Štefan
84348 Petrovna Marta Klaunigová Ela Hilarová Elena
84348 Petrovna Marta Rintová Marie
84341 Plukovník Balakirev Kalaš Karel
84345 Poručík Feďa Travinský Havaš Tibor
84344 Poručík Igor Severský Illenberger Anton
84366 Predavač pohľadníc John Karel
84346 Profesor Makarov Želenský Drahoš
84357 Ruská speváčka Veselová Valentína
84356 Ruský spevák Finko Ivan
84359 Sergej Hofbauer Zdeněk
84359 Sergej Mareček Josef
84362 Služobná Bláhová Slávka
84364 Sprievodca Cookovej výpravy Hofbauer Zdeněk
84364 Sprievodca Cookovej výpravy Mareček Josef

Tvorcovia

Tvorca Meno
61087 autor Grün Bernhard
61088 autor Posford George