Shakespeare a Alžbeta

Slovenský názov:  Shakespeare a Alžbeta
Originálny názov:  Shakespeare i Elizabeta
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  chorvátsky
Dátum 1. premiéry:  20.05.2002
Počet repríz:  1
Súbor: Fakulta dramatických umení
Divadlo: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
8493 Alžbeta Popperová Martina
18863 Gróf Welles Badín Juraj
13806 Jane Guzová Klaudia alt.
13806 Jane Križanová Eva
2632 Shakespeare Kováč Boris

Tvorcovia

Tvorca Meno
22643 autor Gavran Miro
22644 réžia Výrostko František
22645 scénické návrhy Výrostko František