Mastný hrniec

Slovenský názov:  Mastný hrniec
Jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  24.01.2014
Dátum 2. premiéry:  25.01.2014
Dátum derniéry:  06.05.2016
Počet repríz:  26
Súbor: Spišské divadlo
Divadlo: Spišské divadlo Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves

Postavy

Rola Meno Alternácia
95955 Haňka Strnadová Anna a.h.
95948 Janko Sedlačko Pavol
95948 Janko Juríček Martin
95946 Mahuliena Brozmanová Mária
95953 Poslancová Macalová-Ďuratná Denisa Ďuratná Denisa
95949 Riaditeľ gymnázia Pivko Pavol
95950 Riaditeľová Švolíková Daniela
95951 Starosta Novysedlák Jozef
95952 Starostová Turčanová Katarína
95945 Svetozár Babík Macala Mikuláš
95947 Vierka Oľšavská Antónia Olšavská Antónia
95954 Vrbický Olejár Peter

Tvorcovia

Tvorca Meno
74577 autor Barč-Ivan Július
74578 réžia Sládeček Ján
74579 dramaturgia Sládeček Ján
74580 úprava Sládeček Ján
74581 scénické návrhy Valek Jaroslav
74582 kostýmové návrhy Daubrava Jaroslav
74583 kostýmové návrhy Daubrava Miroslav
74584 asistent réžie Novysedlák Jozef

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
2014 Pre Spišské divadlo dozrel čas vystúpiť z tieňa hry na istotu http://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/337339-pre-spisske-divadlo-dozrel-cas-vystupit-z-tiena-hry-na-istotu/