Coriolanus

Slovenský názov:  Coriolanus
Originálny názov:  Coriolanus
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Opera v troch dejstvách
Dátum 1. premiéry:  14.10.2011
Dátum derniéry:  26.09.2013
Počet repríz:  4
Súbor: opera
Divadlo: Štátna opera Banská Bystrica - II. (od 1999), Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
67091 Brutus Lacko Igor
67088 Cominius Schneider Peter
67089 Edil Janíček Jakub a.h.
67086 Gaius Marcius, neskôr Coriolanus Popovič Martin
67094 Marcius Ďurica Daniel a.h.
67087 Menenius Agrippa Zvarík Ivan
67106 Predák Babjak ml. Štefan
67090 Sicinius Šimo Dušan
67105 Sluha u Aufidia Vigaš Peter
67093 Virgilia Hromadová Oľga alt.
67093 Virgilia Perencseiová Katarína Procházková Katarína
67102 Volskovia - Mladá žena Deáková Diana Zvaríková Diana
67101 Volskovia - Senátor Hadraba Marián a.h.
67100 Volskovia - Tullus Aufidius Hýrošš Michal
67092 Volumnia Hodálová Alena
67095 1. občan Bartko Matej
67103 1. slúžka u Aufidia Sojčáková Michaela Kraus Michaela
67096 2. občan Macák Slavomír
67104 2. slúžka u Aufidia Ondreková Anna
67097 3. občan Kubíny ml. Dušan
67098 4. občan Kováčik Daniel
67099 5. občan Rochovský Jozef

Tvorcovia

Tvorca Meno
66599 autor Cikker Ján
66602 hudobné naštudovanie Vach Marián
66603 dirigent Vach Marián
66604 dramaturgia Horínková Lenka
66605 scénické návrhy Valek Jaroslav
66606 kostýmové návrhy Čanecký Peter
66607 choreografia Vlčeková Stanislava
66608 zbormajster Procházka Ján
66609 koncertný majster Hudák Michal
66610 asistent dirigenta Procházka Ján
66611 asistent réžie Schneider Peter
66612 korepetítor Baloghová Ildikó
66613 korepetítor Svitková Martina
66614 inšpícia Vazagová Dana
66615 inšpícia Slivka Rudolf
66616 šepkár Jasenčáková Katarína
76335 režisér Polák Roman

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
2011 Nadčasový Coriolanus v opere apeluje. Pravda
Šťastný návrat Coriolana do vlasti. KOD
2011 Súdruhovia sa tohto diela báli a nemýlili sa. SME
2011 K storočnici J. Cikkera Coriolanus v opernej podobe. Literárny (dvoj)týždenník
Coriolanus ako politikum. Hudobný život
2011 Dvakrát operní Shakespeare na slovenské scéně http://operaplus.cz/dvakrat-operni-shakespeare-na-slovenske-scene/