Skamenený

Slovenský názov:  Skamenený
Originálny názov:  Skamenený
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Komorná opera v siedmich obrazoch. Balada na texty Janka Kráľa
Dátum 1. premiéry:  12.06.1987
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Štátne divadlo Košice - I., Košice

Postavy

Rola Meno Alternácia
121855 Bicie nástroje. Orchester Krupa Ľubomír
121856 Cimbal. Orchester Helcmanovský Juraj a.h.
121852 Flauta. Orchester Mertinková Dana
88977 Hanka Mrázová Alžbeta
88981 Hlas vdovca Kopčák Sergej
89268 Husle. Orchester Gábor Kornel
88979 Chór Malatincová Eva
88979 Chór Hronská Viera
88979 Chór Szakál Gabriel
88979 Chór Bárd Peter
88979 Chór Kovács Ľudovít
88979 Chór Csémyová Emília Csemyová Emília
88978 Janko Malatinec František
121853 Klarinet. Orchester Laššák Vladimír
121857 Kontrabas. Orchester Jenčík František
88980 Matka Harnádková Mária
121854 Trúbka. Orchester Červený František

Tvorcovia

Tvorca Meno
51508 autor Beneš Juraj
71886 libreto Beneš Juraj
93551 dirigent Zimmer Richard
93552 korepetície Hollá Květoslava
93553 pohybová spolupráca Goga Juraj
93554 scénické a kostýmové návrhy Valek Jaroslav
93555 réžia Chudovský Marián
93556 inšpícia Chmielová Jaroslava
93557 šepká Skřepková Sidónia

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1987 Skamenený na výbornú. Hudobný život