Po páde

Slovenský názov:  Po páde
Originálny názov:  After the Fall
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  anglický
Druhové označenie:  Dráma v dvoch častiach
Dátum 1. premiéry:  19.09.1964
Dátum derniéry:  25.02.1967
Počet repríz:  101
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

13 obrázkov

Postavy

Rola Meno Alternácia
38096 Carrie Hurbanová Terézia
57134 Černoch Géc Ján
57134 Černoch Kákoni Ján
49359 Dan Šándor Jozef
25832 Elsie Kristinová Eva
30241 Felice Turzonovová Božidara
52862 Harley Barnes Sarvaš Juraj
21125 Holga Strnisková Viera
56311 Kňaz Kákoni Ján
44481 Lou Záborský Viliam
16132 Louise Prechovská Mária
54213 Lucas Latečka Rudolf
10939 Maggie Gruberová Zdena alt.
10939 Maggie Kráľovičová Mária alt.
34327 Matka Meličková Hana
41474 Mickey Pántik Július
55352 Muž Korenči Anton
47117 Otec Adamčík Samuel
51273 Predseda súdu Koreň Branislav
5423 Quentin Chudík Ladislav

Tvorcovia

Tvorca Meno
54410 autor Miller Arthur
54411 preklad Ruppeldt st. Miloš
54412 scénické návrhy Suchánek Vladimír
54413 kostýmové návrhy Purkyňová Ludmila
54414 hudba Malovec Jozef
54415 réžia Haspra Pavol
54416 inšpícia Stránsky Michal
54417 inšpícia Drlička Ján

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1965 Cena pro Chudíka. Divadelní a filmové noviny
1965 Divák pod mlýnskými koly. Večerní Praha
1965 Máme co závidět. Večerní Praha
1964 Po páde. Československý voják
1965 SND do Prahy. Ľud
1965 SND na pražské scény. Pravda
1964 Krutá sebaanalýza. Kulturní tvorba
1964 A bukás után. [Po páde.] Új Szó
1965 Otázka a odpověď. Literární noviny
1965 O slovenském divadle alespoň poznámka. Lidová demokracie
1964 Naozaj "európska"? Večerník
1965 Po čtyřech slovenských večerech. Práce
1964 Miller šesť a pol. Práca
1965 Hosté pražských scén. Rudé právo
1965 Bratislavští v Praze. Práce
1965 Slováci hráli v Praze Millera. Práce
1964 Quentin viny zbavený. Kultúrny život
1964 Hra o hledání odpovědnosti. Svobodné slovo
1965 Schicksalsmühle: Miller und Mahler. [Mlyn osudu: Miller a Mahler.] Aubau und Frieden, Praha
1965 A Szlovák Nemzeti Színház Prágában. [Slovenské národné divadlo v Prahe.] Új Szó
1965 Slovenské národní divadlo v Praze. Mladá fronta
1968 Stát s nimi na jevišti. Divadelní noviny
1965 Jako kdyby léto nebylo. Obrana lidu
1965 Slovenští divadelníci v Praze. Svobodné slovo
1965 Tydzień teatralny. [Divadelný týždeň.] Dziennik Polski
1964 Hra, ktorá vzrušila svet. Svet socializmu
1964 "Zbližujeme sa po páde". Pravda
1964 Po pádu. Rudé právo
1965 O blankytu a myšlenkách. Literární noviny
1964 Arthur Miller opäť v Bratislave. Večerník
1965 Po wizycie Słowaków. [Po návšteve Slovákov.] Tygodnik Powszechny, Krakov
1965 Predstavili sa Mlynom. Pravda
1965 Dobré posolstvo SND. Práca
1965 Čtyřikrát slovenské divadlo. Rudé právo
1964 Európska premiéra hry Arthura Millera Po páde bola v Bratislave. Život
1965 Udalosť pražskej kultúry. Pravda
1964 Evropská premiéra u Dunaje. Svět v obrazech.
1966 Herecké príležitosti sezóny. Film a divadlo
1964 Znepokojujúci Miller. Film a divadlo
1965 Slovenští hosté zahájili. Lidová deokracie
1964 Miller a jeho inscenátoři. Divadelní a filmové noviny
1964 Most přes propast. Divadelní a filmové noviny
1965 Quintinův úsměv. Divadlo, Praha
1965 Spolupráce ND v Praze a SND v Bratislavě... Rudé právo
1964 Arcidielo či pornografia. Po páde európska premiéra v SND. Práca
1964 Sebaspytovanie súčasníka. Smena
1964 Akí sme maličký. Kultúrny život
1964 Millerova dráma o človeku. Ľud
1964 Trpkosť sebaspoznávania. Slovenka
1965 Od Millera po Mlyn. Roľnícke noviny
1964 Miller v SND. Roľnícke noviny
1965 K vyvrcholení divadelní sezóny. Literární noviny
1965 Slovenští herci. Kulturní tvorba
1965 Slovenští umělci v Praze. Zemědělské noviny
1965 Cena v dobrých rukách. Predvoj
1964 Divadelní podoba Millerovej drámy Po páde. Večerník
1964 Keď je človek žalobcom i žalovaným. Večerník