Othello

Slovenský názov:  Othello
Originálny názov:  Otello
Druhové označenie:  Opera v 4 dejstvách
Dátum 1. premiéry:  19.04.1958
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
93290 Cassio Šubert František
93290 Cassio Baránek Alexander
93287 Desdemona Česányiová Margita
93287 Desdemona Hulmanová Štefánia
93289 Emília Hazuchová Nina
93289 Emília Hanáková Oľga
93294 Herold Džavík Jozef
93294 Herold Oniščenko Juraj
93288 Jago Hanák Bohuš
93288 Jago Hvastija Franjo
93292 Lodovico Nouzovský Václav
93292 Lodovico Beňačka Stanislav
93293 Montano Šimanovský Boris
93293 Montano Gál Imrich
93286 Othello Papp Gustáv
93286 Othello Sekera Karol
93286 Othello Simándy József a.h.
93291 Roderigo Gabriš Štefan

Tvorcovia

Tvorca Meno
45068 autor Verdi Giuseppe
62989 libreto Boito Arrigo
62990 preklad Chromý Jozef
62991 dirigent Frešo Tibor
62992 dirigent Bílek Zdeněk
62993 réžia Hoza Štefan
62994 scénické návrhy Gábor Pavol
62995 kostýmové návrhy Hanák Ján
62996 zbormajster Petr Jozef Petr Josef
62997 pohybová spolupráca Mňačková Jitka