Krútňava

Slovenský názov:  Krútňava
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Opera v šiestich obrazoch
Dátum 1. premiéry:  07.10.1978
Dátum 2. premiéry:  09.10.1978
Dátum obnovenej premiéry:  23.09.1988
Dátum derniéry:  11.03.1986
Počet repríz:  7
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

6 obrázkov

Postavy

Rola Meno Alternácia
57157 Hlas žandára Gabriš Štefan
49444 Hríň Martvoň Juraj
49444 Hríň Mauréry Pavol
16434 Katrena Nitranová Marta
16434 Katrena Kajabová-Peňašková Anna Kajabová Anna
47227 Krúpa Gábor Pavol
47227 Krúpa Judt Arnold
38282 Marka Czaková Anna
38282 Marka Smyčková Jarmila
51344 Oleň Mikuláš Peter
51344 Oleň Janči Štefan
51344 Oleň Šimanovský Boris
11255 Ondrej Zimoň Kucharský Andrej a.h.
11255 Ondrej Zimoň Kopačka Milan
11255 Ondrej Zimoň Kucharský Andrej a.h.
44611 Pastierik Orgonášová Ľubica a.h.
44611 Pastierik Holičková Elena
56339 Plačka - Starejšia Kubánková Alžbeta
56339 Plačka - Starejšia Marcineková Anna
55386 Prvý družba Oswald Peter
52916 Starejší Beňačka Stanislav
52916 Starejší Kúrňava Anton
34536 Školnica Hanáková Oľga
34536 Školnica Hazuchová Nina
5798 Štelina Malachovský Ondrej
5798 Štelina Zvarík František a.h.
30479 Zalčíčka Meierová Marta
30479 Zalčíčka Sedlářová Jaroslava
21407 Zimoň Oniščenko Juraj
21407 Zimoň Špaček Jozef
26095 Zimoňka Michalková Alžbeta Michálková Alžbeta
26095 Zimoňka Starostová Anna
41632 Zuzka Baricová Ľuba
41632 Zuzka Hazuchová Nina
54256 Žena - Kuchárka Martvoňová Anna
54256 Žena - Kuchárka Meierová Marta

Tvorcovia

Tvorca Meno
57683 autor Suchoň Eugen
57684 libreto Suchoň Eugen
57685 libreto Hoza Štefan
57686 dirigent Auer Gerhard
57687 dirigent Frešo Tibor
57688 dirigent Falk Peter Gottfried
57689 dirigent Štefánek Dušan
57690 zbormajster Holásek Ladislav
57691 choreografia Dolinský st. Jozef
57692 scénické návrhy Vychodil Ladislav
105798 kostýmové návrhy Tonkovičová Irena
105799 réžia Kriška Branislav

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1978 Pocta tvorcovi. Hudobný život
1979 Spomienky, úvahy a perspektívy. Hudobný život

Dokumentácia