Kontrabas

Slovenský názov:  Kontrabas
Originálny názov:  Der Kontrabas
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Dátum 1. premiéry:  04.06.2003
Počet repríz:  1
Súbor: Fakulta dramatických umení
Divadlo: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
2918 Kontrabasista Zaprihač Dominik

Tvorcovia

Tvorca Meno
25062 autor Süskind Patrick
25063 pedagogické vedenie Adamovič Jozef
25064 scénické návrhy Valek Jaroslav