Žena z minulosti

Slovenský názov:  Žena z minulosti
Originálny názov:  Die Frau von früher
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Dátum 1. premiéry:  06.05.2009
Dátum derniéry:  09.02.2013
Počet repríz:  42
Súbor: Mestské divadlo
Divadlo: Mestské divadlo Žilina II., Žilina

Postavy

Rola Meno Alternácia
21342 Andy Kianica Radovan alt.
21342 Andy Šáro Norman
21342 Andy Dobrík Ján alt.
11181 Frank Zachar Boris
11181 Frank Kráľ Milo Kráľ Miloslav
16364 Klaudia Jašková Lucia a.h.
5686 Romy Vogtländerová Oľhová Jana a.h.
26034 Tina Sihelská Kristína
26034 Tina Pagáčová Iveta alt.

Tvorcovia

Tvorca Meno
56719 autor Schimmelpfennig Roland
56720 preklad Lomnický Peter
56721 dramaturgia Palenčíková Zuzana
56722 scénické návrhy Rácová Eva
56723 kostýmové návrhy Rácová Eva
56724 hudba Burlas Martin
56725 pohybová spolupráca Maťo Peter
56726 asistent réžie Hulmanová Marta
56727 inšpícia Škerenčáková Katarína
56728 šepkár Škerenčáková Katarína
56729 réžia Kudláč Eduard

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
2009 Vrátila sa, aby splnil svoj sľub. Žilinské noviny
2009 Nová dráma - bližšie k realite. Literárny (dvoj)týždenník
2009 Žena z minulosti. Interné hodnotenie IS.theatre.sk
2010 Atraktívne a príťažlivé divadelné dni v Martine. Slovenské národné noviny
2010 Navždy a nikdy. Festivalový žurnál (Dotyky a spojenia 2010)
Dotyky a spojenia paradoxne v znamení izolácií. KOD
Fascinujíci festivalový Schimmelpfennig. Studentský SAD [http://www.svetadivadlo.cz/cz/s-sad-5-2010/sucha_fasinujici]
Interpretácia a proces Svět a divadlo