Komorná opera SND

Názov:  Komorná opera SND
Skratka:  KO SND
Miesto:  Bratislava
Ulica:  Medená ul.
Číslo:  3
PSČ:  811 02
Organizačná forma:  nezávislé divadlo
Dátum vzniku:  01.01.1996
Dátum zániku:  30.06.1999
Poznámka:  do 1990 Komorná opera Slovenskej filharmónie, 1990-1995 samostatné divadlo, zriadené MK SR, od 01.01.1996 súčasť SND, k 30.06.1999 ako samostatné teleso SND z r u š e n á.

História divadla

Divadlo Dátum vzniku
Komorná opera SND 01.01.1996