Konzervatórium Bratislava

Názov:  Konzervatórium Bratislava
Skratka:  KBa
Miesto:  Bratislava
Ulica:  Tolstého
Číslo:  11
PSČ:  811 06
Zriaďovateľ:  Ministerstvo školstva
Organizačná forma:  štátne divadlo
Dátum vzniku:  1960
Telefón:  +421/2 544 35 341
Fax:  +421/2 544 30 304
E-mail:  konzervatorium@konzervatorium.sk
Web:  www.konzervatorium.sk