Človek medzi ľuďmi

Slovenský názov:  Človek medzi ľuďmi
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Pásmo poézie v troch častiach
Dátum 1. premiéry:  07.05.1962
Dátum obnovenej premiéry:  23.11.1962
Počet repríz:  0
Súbor: DP
Divadlo: Divadlo poézie, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
2534 Obsadenie: Skokan Dušan a.h.
2534 Obsadenie: Vášáryová Emília a.h.
2534 Obsadenie: Lenci Dušan a.h.
2534 Obsadenie: Štefuca Vladimír
2534 Obsadenie: Vilím František
2534 Obsadenie: Romančíková Jozefína
8418 Tancuje: Gazdová Hana posl. VŠMU a AU

Tvorcovia

Tvorca Meno
21853 scenár Lembovič Igor
21854 réžia Lembovič Igor
21855 scénická hudba Stračina Svetozár
21856 výtvarná spolupráca Šimurda Miloš
21857 autor Feldek Ľubomír
21858 autor Mihalkovič Jozef
21859 autor Stacho Ján
21860 autor Šimonovič Jozef
21861 autor Válek Miroslav