Antigona a tí druhí

Názov dokumentu:  Antigona a tí druhí
Lokačná značka:  INT488
Evidenčné číslo:  488
Typ dokumentu:  režijná kniha
Opis:  režijná kniha Pavla Haspru
Autori:  Karvaš Peter 
Držitelia práv:  Haspra Pavol 

Súvisiace záznamy