Šťastie nie je náhoda

Slovenský názov:  Šťastie nie je náhoda
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Opereta v troch dejstvách
Dátum 1. premiéry:  27.01.1940
Počet repríz:  0
Súbor: opereta
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
85115 Berta Šimanová Renáta
85118 Dr. hudby Fraňo Dolejš Figura Štefan
85117 Ela Václavíková Emília alt.
85117 Ela Bartošová Helena
85113 František Záhradka Křepela Jozef Křepela Josef
85120 Hlavný čašník Grand hotelu Lehotský Ferdinand
85124 Indický tanec v II. dejstve tancujú Chocová-Tichá Marie Chocová Marie
85124 Indický tanec v II. dejstve tancujú Füssegger Fridrich Füssegger Bedrich
85116 Karol Kováč Turba Belo
85112 Mimi Stanislavská Kišonová Mimi Kišonová-Hubová Mária
85111 Neznámy Hoza Štefan
85122 Pastier John Karel
85123 Policajný komisár Hrůza Zdenek Hrůza Zdenko
85119 Riaditeľ Grand hotelu Rint Karel
85114 Veronika Rintová Marie
85121 Vodca po horách Habara František

Tvorcovia

Tvorca Meno
61264 autor Vilím Bohuš
61265 libreto Vilím Bohuš
61266 dirigent Schöffer Juraj Viliam
61267 réžia Želenský Drahoš
61268 scénické návrhy Vécsey Ladislav
61269 choreografia Relský Bohumil