Cyklus monodrám 1. časť - Neveľo na idze, neveľo nas treba

Slovenský názov:  Cyklus monodrám 1. časť - Neveľo na idze, neveľo nas treba
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Monodráma
Dátum 1. premiéry:  29.01.2007
Počet repríz:  10
Súbor: Fakulta dramatických umení
Divadlo: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
4104 Hrá Človičková Mária

Tvorcovia

Tvorca Meno
35879 autor Zimková Milka
35880 režijná spolupráca Kivader Vladimír
35881 pedagogické vedenie Oľha Matúš