Námorný kadet

Slovenský názov:  Námorný kadet
Originálny názov:  Der Seekadett
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Druhové označenie:  Opereta v troch dejstvách
Dátum 1. premiéry:  23.10.1943
Počet repríz:  0
Súbor: súbor
Divadlo: Slovenské ľudové divadlo, Nitra

Postavy

Rola Meno Alternácia
110823 Dona Antonia Rintová Marie
110822 Don Domingo Staník Jozef
110826 Don Januario Hudek František
110824 Don Lamberto Ondrejkovič Karol
110824 Don Lamberto Klein Jozef alt.
110825 Fanchette Michelé Horská Ružena Neshybová Ružena
110827 Kapitán Norberto Rosíval Štefan
110821 Mária Václavíková Emília
110829 Mungo Schiffer Viliam
110828 Rodrigues Grissa František

Tvorcovia

Tvorca Meno
85742 hudba Móry Ján
85743 libreto Zell Friedrich
85744 libreto Genée Richard Genée Richard Franz Friedrich
85746 preklad Jakub Karol Želenský Drahoš
85747 dirigent Schramm František
85748 réžia Rint Karel
85751 choreografia Schmidtová Gréta