Slečna, ktorá chodila o šiestej

Slovenský názov:  Slečna, ktorá chodila o šiestej
Jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Dramatizácia
Dátum 1. premiéry:  31.05.2004
Počet repríz:  0
Súbor: Fakulta dramatických umení
Divadlo: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
9073 José Sýkora Pavel
3312 Kráľovná Bazsová Barbora

Tvorcovia

Tvorca Meno
28761 autor García Márquez Gabriel
28762 dramatizácia Svoboda Juraj
28763 réžia Svoboda Jiří Svoboda Juraj