Kvarteto

Slovenský názov:  Kvarteto
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Dráma
Dátum 1. premiéry:  21.06.1984
Počet repríz:  2
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Slovenského národného povstania Martin (29.08.1960 - 26.08.2003), Martin

Postavy

Rola Meno Alternácia
12370 Elo Čierny Výrostko František
31337 Erža Sudická Helena
45158 Gardista Giač Ivan
39001 Inž. Rudolf Gálik Kramár Jozef
22393 Jozef Folkman Ivan
6999 Magda Hlaváčová Ľubomíra Krkošková Ľubomíra
42261 Mariška Mazalová Gita
17494 Matúš Kožuch Ján
35334 Miriam Čížová Emília
1018 MUDr. Šiňavský Horváth Emil Jozef
27020 Valika Nosálová Eliška

Tvorcovia

Tvorca Meno
8494 autor Ševčovič Peter
8495 scénická hudba Soukup Jozef Soukup Jozef M.
8496 scénické návrhy Fábry Juraj
8497 kostýmové návrhy Valek Jaroslav
8498 réžia Hriadel Viliam