Herkules a Augiášov chliev

Slovenský názov:  Herkules a Augiášov chliev
Originálny názov:  Herkules und der Stall des Augias
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Druhové označenie:  Komédia v dvoch častiach
Dátum 1. premiéry:  21.12.1963
Dátum derniéry:  13.06.1964
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

1 obrázok

Postavy

Rola Meno Alternácia
20205 Augiáš Filčík Ctibor
9995 Dejaneira Kráľovičová Mária
4452 Herkules Záborský Viliam
29370 Iola Cattarino Jana Ravingerová Jana posl. VŠMU a AU
33517 Kambyses Romančík Elo
37328 Lichas Zachar Karol L.
24935 Phyleus Sarvaš Juraj
15206 Polybios Mrvečka Anton
43855 Poslanec Veľkej národnej rady Adamčík Samuel
43855 Poslanec Veľkej národnej rady Jariabek Ondrej
43855 Poslanec Veľkej národnej rady Korenči Anton
43855 Poslanec Veľkej národnej rady Kramár Alojz
43855 Poslanec Veľkej národnej rady Latečka Rudolf
43855 Poslanec Veľkej národnej rady Šándor Jozef
43855 Poslanec Veľkej národnej rady Šebok Juraj
43855 Poslanec Veľkej národnej rady Beran Míla
43855 Poslanec Veľkej národnej rady Šimonovič st. Jozef
43855 Poslanec Veľkej národnej rady Betiak Anton
40781 Tantalos Gregor Martin

Tvorcovia

Tvorca Meno
46010 autor Dürrenmatt Friedrich
46011 preklad Obuch Ladislav
46012 scénická hudba Szelepcsényi Ján
46013 scénické návrhy Vychodil Ladislav
46014 kostýmové návrhy Vaníčková Stanislava
46015 hudobná spolupráca Dobák Ján
46016 inšpícia Stránsky Michal
63696 réžia Rakovský Tibor

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1964 Herkulové dva - problém jeden. Divadelní noviny
1964 Dve hry proti legendám. Pravda
1963 Antický mýtus, Dürrenmatt a naša súčasnosť. Večerník
1964 Rozmery a obzory dnešnej satiry. Film a divadlo
1964 Zbieranie síl? Film a divadlo
1964 Je možné vypratať hnoj? Kultúrny život
1964 Dvaja Herkulovia a úloha nad herkulovské sily. Smena
1964 Antický mýtus a skutočnosť. Kulturní tvorba
1964 Na okraj premiéry hry Herkules a Augiášov chliev. Práca