Sólo pre bicie (hodiny)

Slovenský názov:  Sólo pre bicie (hodiny)
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Hra v dvoch častiach
Dátum 1. premiéry:  13.06.1986
Počet repríz:  7
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Slovenského národného povstania Martin (29.08.1960 - 26.08.2003), Martin

Postavy

Rola Meno Alternácia
12322 Dáša Vysocká Kuffelová Daniela
968 František Ábel Horváth Emil Jozef
26977 Chmelík Folkman Ivan
31296 Inšpektor MIČ Šulík Anton
38962 Lekár Blanský Ján
22347 Pani Contiová Hrobárová Katarína Vrzalová Katarína
6951 Pavel Jesenský Predmerský Juraj
17446 Reiner Vrzala Jaroslav
35293 Taxikár Gubala Ján

Tvorcovia

Tvorca Meno
8122 autor Zahradník Osvald
8123 hudobná spolupráca Soukup Jozef Soukup Jozef M.
8124 choreografia Lindtnerová-Krošláková Elena Lindtnerová Elena
8125 scénické návrhy Valek Jaroslav
8126 kostýmové návrhy Cillerová Mária
8127 réžia Svoboda Juraj