Tanec nad plačom

Slovenský názov:  Tanec nad plačom
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Veselohra v troch obrazoch s prológom a epilógom
Dátum 1. premiéry:  08.01.1965
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Divadlo Jonáša Záborského - I. (do 31.12.1995), Prešov

Postavy

Rola Meno Alternácia
37105 Adela Mikulová Gita
29119 Aristid Kráľ Baláž Anton
52426 Barnabáš Vadaš Tibor
48738 Básnik Mišura Ján
43666 Dr. Pysk Bodák Tibor
14933 Gróf Alfréd Drotár Milan
9714 Grófka Anna Šoltésová Elena
4136 Gróf Richard zo Svätej Amélie Ducko Cyril
50741 Jeroným Kratochvíl Oldřich
19937 Markíza Sylvia z Rudého Oklimonu Trnčíková Dana
40575 Peter Kubiš Stanislav
33281 Rozália Kačková Želmíra
24675 Rytier Gejza z Orešian Papp František
46402 Trdlík Trón Anton

Tvorcovia

Tvorca Meno
36039 autor Zvon Peter
36040 scénické návrhy Dimitrov Antonín
36041 kostýmové návrhy Dimitrovová Olga
36042 réžia Pietor Miloš
36043 inšpícia Fecko Jozef
36044 text sleduje Jochmanová Anna

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1965 Rok začali tancom. Roľnícke noviny
1965 V Divadle Jonáša Záborského éra slovenskej klasiky? Východoslovenské noviny
1965 Dva tvorivé činy. Pravda