Snehobiela košieľka

Slovenský názov:  Snehobiela košieľka
Jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Rozprávková hra na motívy rozprávky Antona Habovštiaka
Dátum 1. premiéry:  12.12.1997
Počet repríz:  16
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Slovenského národného povstania Martin (29.08.1960 - 26.08.2003), Martin

Postavy

Rola Meno Alternácia
35189 Kupec Blanský Ján
6817 Nabor Hronský Martin
22220 Plátenník Kráľ Miloslav
31185 Posol Barto Ján
38868 Strážca Kramár Jozef
12187 Sultán Hrnčiar Andrej
17317 Vezír Štermenský Andrej
827 Vitata Rundová Renáta
26864 Vojak Giač Ivan

Tvorcovia

Tvorca Meno
7006 autor Romanov Alexander
7007 dramaturgia Mankovecký Róbert
7008 scénické návrhy Valek Jaroslav
7009 kostýmové návrhy Cillerová Mária
7010 réžia Oľha Matúš