Obliehanie Bystrice

Slovenský názov:  Obliehanie Bystrice
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Opera v troch dejstvách (9 obrazoch)
Dátum 1. premiéry:  08.10.1983
Dátum derniéry:  24.10.1986
Počet repríz:  9
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
38956 Apolónia Trnovská Holičková Elena
26967 Bakra Baricová Ľuba
31288 Barón Behenczy Oswald Peter
45122 Blázy Martvoň Juraj
42222 Dr. Milan Trnovský Hudec Štefan
6939 Estella Nitranová Marta
956 Gróf Štefan Pongrácz Malachovský Ondrej
12310 Holub Hrubant Juraj
17434 Kováč Špaček Jozef
35286 Plukovník Pongrácz Kopačka Milan
22335 Pružinský Gábor Pavol
53174 Reberník Korítko Ján
53174 Reberník Siegel Elemír
47668 Rečník Schrenkel Vojtech
49823 Senátor Šimanovský Boris
49823 Senátor Džavik Jozef Džavík Jozef
54469 Strážnik Adamík Bernard
54469 Strážnik Botlík Aladár
51651 Surina Bednárik Lukáč
51651 Surina Lessay Štefan

Tvorcovia

Tvorca Meno
8022 autor Cikker Ján
8023 libreto Cikker Ján
8024 hudobné naštudovanie Lenárd Ondrej
8025 dirigent Lenárd Ondrej
8026 asistent dirigenta Štúr Svetozár
8027 zbormajster Holásek Ladislav
8028 scénické návrhy Vychodil Ladislav
8029 kostýmové návrhy Bezáková Helena
8030 réžia Kriška Branislav

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1983 Prvá Cikkerova komická opera. Hudobný život
1984 Opera SND hosťovala v Prahe. Hudobný život

Dokumentácia