Dobrodinci

Slovenský názov:  Dobrodinci
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Hra v 3 dejstvách
Dátum 1. premiéry:  17.01.1953
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
37282 Alžbeta Bachletová Frída
58255 Bellovič Šebok Juraj
56073 Brunclík Skovaj Karol Skovay Karol
48850 Csillag Jakubóczy Ľudovít
20155 Čerovská Latečková Elena Rampáková Elena
20155 Čerovská Sýkorová Oľga
15156 Čerovský Koreň Branislav
52511 Drozdáčka Adamčíková Oľga
50841 Drozdák Jariabek Ondrej
33469 Jančovič Pántik Július
46533 Jelenka Adamčík Samuel
59681 Kolísek Lehotský Ferdinand
57637 Kukla Slameň Gejza
9945 Lackovič Šándor Jozef
43811 Laco Žabenský ml. Anton
4401 Majerský Chudík Ladislav
53910 Margita Sarvašová Hana
24886 Martinka Bachlet Rudolf
24886 Martinka Koreň Branislav
40736 Peter Sodoma Jozef
60035 Pitoňák Beran Míla
55084 Pravdík Paška Juraj
58792 Psota Senaj Eugen
59266 Psotová Jamnická Vilma
56925 Ripant Durdík Vladimír
29321 Tomančík Šimonovič st. Jozef

Tvorcovia

Tvorca Meno
44198 autor Smrčok Ľubomír
44199 réžia Klimo Ján
44200 scénické návrhy Majda Oldrich
44201 inšpícia Arbét Gašpar
44202 inšpícia Drlička Ján
44203 šepkár Schartner Jozef
44204 svetelný dizajn Žilavý Jozef
44205 kostýmová realizácia Nedvědová Anna
44206 kostýmová realizácia Pelikán Bohdan
44207 masky Sukupová Bohumila
44208 masky Mack Karol