Neužitočné ústa

Slovenský názov:  Neužitočné ústa
Originálny názov:  Les bouches inutiles
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  francúzsky
Druhové označenie:  Hra v dvoch dejstvách (ôsmich obrazoch)
Dátum 1. premiéry:  15.03.1947
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
87229 František Rosburg Lichard Ivan
87242 Chlapi Sodoma Jozef
87242 Chlapi Kováč Jozef
87242 Chlapi Durdík Vladimír
87242 Chlapi Jakubóczy Ľudovít
87242 Chlapi Ťapák Martin
87242 Chlapi Pavlovič Vladislav
87242 Chlapi Pántik Július
87242 Chlapi Šándor Jozef
87242 Chlapi Hynek Karol
87228 Jakub van Der Welde Koreň Branislav
87230 Ján Peter Gauthier Huba Mikuláš
87234 Johanka Jamnická Vilma
87231 Juraj z Avesnes Záborský Viliam
87236 Kapitán Pántik Július
87232 Katarína Meličková Hana
87233 Klarisa Prechovská Mária
87246 Kupci Jakubóczy Ľudo Jakubóczy Ľudovít
87246 Kupci Pavlovič Vladislav
87227 Ľudovít z Avesnes Beran Míla
87238 Murári Rakovský Tibor
87238 Murári Figura Štefan
87245 Nosiči Hynek Karol
87245 Nosiči Pavlovič Vladislav
87241 Starci Kello Jozef
87241 Starci Zachar Karol L.
87240 Stareny Sýkorová Mária
87240 Stareny Poničanová Beta
87244 Stráž Ozábal Ľudo Ozábal Ľudovít
87237 Vedúci stavby Valach Gustáv
87243 Vojaci Durdík Vladimír
87243 Vojaci Jakubóczy Ľudo Jakubóczy Ľudovít
87243 Vojaci Šándor Jozef
87235 Vyslanci Sýkora Ján
87235 Vyslanci Šándor Jozef
87235 Vyslanci Ozábal Ľudo Ozábal Ľudovít
87239 Ženy Piaterová Elena Rampáková Elena
87239 Ženy Hertlová Hana Sarvašová Hana
87239 Ženy Budská Oľga
87239 Ženy Sýkorová Oľga

Tvorcovia

Tvorca Meno
43392 autor Beauvoir Simone de
61884 preklad Felix Jozef
61885 réžia Budský Jozef
61886 scénické návrhy Vychodil Ladislav