Tŕpky - Ľúbostný sonet

Slovenský názov:  Tŕpky - Ľúbostný sonet
Jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Pásmo poézie v dvoch častiach
Dátum 1. premiéry:  09.02.1963
Počet repríz:  0
Súbor: DP
Divadlo: Divadlo poézie, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
8443 Na klarinet hrá: Farkaš Vojtech
2566 Obsadenie: Mihálik Vojtech a.h.
2566 Obsadenie: Mikulík Peter a.h.
2566 Obsadenie: Skokan Dušan a.h.
2566 Obsadenie: Bučková Jela a.h.
2566 Obsadenie: Kolínska Zora
2566 Obsadenie: Vášáryová Emília a.h.
2566 Obsadenie: Záhon Zoro a.h.
2566 Obsadenie: Krajíčková Ľudmila
2566 Obsadenie: Vilím František
2566 Obsadenie: Masariková Tatjana a.h.
2566 Obsadenie: Gavalcová Jana
2566 Obsadenie: Janíček Ján a.h.
2566 Obsadenie: Arnoldová Alexandra a.h.

Tvorcovia

Tvorca Meno
22128 autor Mihálik Vojtech
22129 réžia Lembovič Igor
22130 scenár Lembovič Igor