Soľ nad zlato

Slovenský názov:  Soľ nad zlato
Originálny názov:  Soľ nad zlato
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Dramatizácia rozprávky
Dátum 1. premiéry:  08.11.1992
Počet repríz:  42
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Slovenského národného povstania Martin (29.08.1960 - 26.08.2003), Martin

Postavy

Rola Meno Alternácia
16815 Drahoslava Domková Jana
34812 Komorník Blanský Ján
244 Kráľ Halás Štefan
6275 Kuchárka Gašparová Eva
21759 Maruška Krkošková Ľubomíra
30778 Radca Giač Ivan
26419 Soľná kráľovná Valentová Petronela
11659 Zlatoslava Zatovičová Katarína

Tvorcovia

Tvorca Meno
1954 autor Dobšinský Pavol
1955 autor Mankovecký Róbert
1956 dramaturgia Mankovecký Róbert
1957 scénická hudba Mankovecký Róbert
1958 scénické návrhy Valek Jaroslav
1959 kostýmové návrhy Valek Jaroslav
1960 réžia Hriadel Viliam