Matka

Slovenský názov:  Matka
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  07.06.2013
Počet repríz:  2
Súbor: Fakulta dramatických umení
Divadlo: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
95702 Účinkujú Štelbaská Zuzana
95702 Účinkujú Vaňová Natália alt.
95702 Účinkujú Medvecká-Heretiková Kristína
95702 Účinkujú Petrincová Erika alt.
95702 Účinkujú Kováčik Matej
95702 Účinkujú Kováč Marek

Tvorcovia

Tvorca Meno
73913 autor Tajovský Jozef Gregor
74301 réžia Hečková Lucia
74302 pedagogické vedenie Burdová Katarína
74303 pedagogické vedenie Sisák Jaroslav