Juro Jánošík

Slovenský názov:  Juro Jánošík
Originálny názov:  Juro Jánošík
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Opera v šiestich obrazoch
Dátum 1. premiéry:  05.03.2016
Počet repríz:  5
Súbor: opera
Divadlo: Štátna opera Banská Bystrica - II. (od 1999), Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
115177 Alexander Čemický, žalobca Baculík Anton a.h.
115178 Boldižár Palugyay Hadraba Marián
115179 Elena Palugyayová, zemianka Kaprálová Slavomíra Kapralová Slavomíra
115175 Gajdošík Gráf Jozef a.h.
115174 Hrajnoha Bujňák Matúš a.h.
115182 Jakub Löwenburg, zeman Kurtulík Karol
115169 Jánošíkov otec Galla Ján a.h.
115183 Ján Záhora, krčmár Lacko Igor
115181 Jozef Jakuffy, zeman Kováčik Daniel
115168 Juro Jánošík Hýrošš Michal
115168 Juro Jánošík Smiščík Robert Smiščík Róbert alt.
115189 Kňaz Kúchen Igor
115176 Ladislav Okoličányi, podžupan Zvarík Ivan
115186 Lehotský, veliteľ pandúrov Pobuda Marek a.h.
115184 Mara, jeho žena Lucká Eva
115170 Mikuš, Jánošíkov kmotor Macák Slavomír
115171 Milka, jeho dcéra Macák Solotruková Patrícia
115187 Piccolini, tanečný majster Šamaj Jozef a.h.
115172 Skala, želiar Vongrey Zoltán
115188 Študenti Benčová Darina
115188 Študenti Kraus Michaela
115188 Študenti Kurtulíková Ivana
115188 Študenti Kašša Juraj
115180 Tibor Radvanský, zeman Kubíny ml. Dušan
115173 Uhorčík Popovič Martin
115185 Zuza, ich dcéra Mihalková Veronika a.h.

Tvorcovia

Tvorca Meno
88755 autor Cikker Ján
88756 libreto Hoza Štefan
88757 hudobné naštudovanie Vach Marián
88758 dirigent Vach Marián
88759 réžia Polák Roman
88760 kostýmové návrhy Čanecký Peter
88761 scénické návrhy Valek Jaroslav
88762 choreografia Vlčeková Stanislava
88763 zbormajster Popovičová Iveta
88764 koncertný majster Husák Oldřich
88768 dramaturgia Lukáčová Alžbeta
88769 asistent dirigenta Procházka Ján
88770 asistent réžie Hadraba Marián
88771 korepetície Svitková Martina
88772 korepetície Baloghová Ildikó
88773 inšpícia Pavuková Juliana
88774 inšpícia Hadraba Marián
88811 šepká Varhaníková Beáta

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
2016 Veľký hrdina je len jeden: Juro Jánošík SME
2016 Zbíjanie Jura Jánošíka v nadčase Pravda
2016 Jánošík v Opere dobový aj súčasný Banskobystrické noviny
2016 Čarodejnica a zbojník .týždeň
2016 Jánošík poézie zbavený Literárny týždenník
2016 Jánošík melancholik kød
2017 Juro Jánošík dnešných čias Monitoring divadiel na Slovensku. [Dostupné na internete: monitoringdivadiel.sk]
2016 Jánošík - večne živý Hudobný život