Konzul

Slovenský názov:  Konzul
Originálny názov:  The Consul
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  anglický
Druhové označenie:  Hudobná dráma v troch dejstvách
Dátum 1. premiéry:  02.06.1966
Dátum derniéry:  30.04.1967
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
18850 Agent tajnej polície Mlčák Čeněk
36337 Anna Gomézová Nitranová Marta alt. štud. konzer.
36337 Anna Gomézová Kittnarová Elena alt. a.h.
45884 Assan Wiedermann Juraj Wiedermann Jiří
48298 Hlas na gram. doske Mercer Mabel
2613 John Sorel Hanák Bohuš
28196 Kofner Martvoň Juraj
43068 Kúzelník Zahradníček Jiří
8479 Magda Sorelová Hanáková Oľga
13793 Matka Sedlářová Jaroslava
23671 Sekretárka Hazuchová Nina
32428 Talianka Martvoňová Anna
39895 Vera Boronelová Czihalová Yvetta

Tvorcovia

Tvorca Meno
22486 autor Menotti Gian-Carlo
22487 libreto Menotti Gian-Carlo
22488 preklad Braxatorisová Alexandra
22489 dirigent Málek Viktor
22490 réžia Fischer Miroslav
22491 scénické návrhy Gábor Pavol Mária
22492 kostýmové návrhy Skalický Jan
22493 pohybová spolupráca Zajko Jozef

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1966 Hanákovej pozoruhodný výkon. Pravda
1966 Úspešný Konzul. Ľud
1966 Menottiho Konzul. Smena
1966 Čs. premiéra Menottiho. Hudební rozhledy
1966 Konzul v opere SND. Film a divadlo
1966 Úspech aký zažil len Puccini. Práca
1966 Celoštátna premiéra v bratislavskej opere. Predvoj
1966 Úspešné finále sezóny. Slovenská hudba
1966 Pri čiernej káve s Magdou Sorellovou. Večerník
1966 Konzul v SND. Ľud
1966 Konzul po prázdninách. Večerník