Ľudovít Štúr - milovník života slovenského

Slovenský názov:  Ľudovít Štúr - milovník života slovenského
Dátum 1. premiéry:  02.10.2015
Počet repríz:  7
Súbor: Divadlo Jána Palárika
Divadlo: Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trnava

Postavy

Rola Meno Alternácia
112998 Účinkujú: Bazsová Barbora
112998 Účinkujú: Mosný Tomáš

Tvorcovia

Tvorca Meno
87474 výtvarná spolupráca Žgančíková Katarína
87475 réžia Kočan Ladislav
87476 dramaturgia Kočan Ladislav
87477 autor Parenička Pavol

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
2015 Štúr ako romantický hrdina Pravda
Štúr v divadelných inscenáciách v roku Ľudovíta Štúra Slovenské divadlo