Cisárove nové šaty

Slovenský názov:  Cisárove nové šaty
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Opera v jednom dejstve na námet rozprávky H. Ch. Andersena
Dátum 1. premiéry:  29.03.1969
Dátum derniéry:  15.03.1971
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1778 Cisár Martvoň Juraj
18197 Krajčír 1 Raninec Jozef
23061 Krajčír 2 Hazuchová Nina
27629 Krajčír 3 Špaček Jozef
39471 Mím - šašo - lokaj Mácha Horymír člen balet. zboru
7745 Minister A Smyčková Jarmila
13100 Minister B Gábor Pavol
31908 Žena Rapaičová Ida a.h.
35857 Ženský hlas Kajabová Anna
35857 Ženský hlas Svobodová Alžbeta

Tvorcovia

Tvorca Meno
14856 autor Beneš Juraj
14857 libreto Beneš Juraj
14858 dirigent Málek Viktor
14859 scénické návrhy Šujan Otto
14860 kostýmové návrhy Purkyňová Ludmila
14861 réžia Gyermek Július

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1969 Bude Beneš ukazovateľom cesty? Smena
1969 Cisárove nové šaty. Film a divadlo
1969 Benešovo perfektné k.o. Hudobný život
1969 Nevydarený experiment a pozoruhodný debut. Pravda
1969 Rozpaky nad sezónou. Film a divadlo
1969 Sezóna a problémy. Hudobný život
1969 Cisárove nové šaty. Literárny život
1970 Cisár k jubileu. Večerník
1969 Dve premiéry v opere. Práca
1969 Nová slovenská opera. Slovenská hudba
1969 Janáček a Beneš. Roľnícke noviny
1969 Dopis z Bratislavy. Hudební rozhledy
1969 Nová slovenská opera. Slovenská hudba
1972 Súčasná slovenská operná tvorba. Slovenské divadlo

Dokumentácia