Nový život

Slovenský názov:  Nový život
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Dráma v troch dejstvách
Dátum 1. premiéry:  12.02.1956
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského I. (1954 - 1993), Zvolen

Postavy

Rola Meno Alternácia
112264 Anička, richtárova dcéra Paulovičová Katarína
112265 Barbora Chvojková, chudobná vdova Paulendová Zora
112268 Janko, paholok u richtárov Pomšár Ján
112263 Katuša, richtárova žena Markovičová Mária
112266 Martin, syn vdovy Chvojkovej Bulla Július
112262 Matúš Johoda, sedliak a richtár Badáni Karol
112269 Notár Dúbravský Paľo Dúbravský Pavol
112267 Pišta Bučák, žandár, potom sedliak Šmálik Ernest
112270 Posol Vozár Anton
112274 Susedia Dobrovoda Ľubomír
112274 Susedia Kováč Jozef
112274 Susedia Maštalirc Karol
112274 Susedia Mojžiš Andrej
112273 Susedky Gillová Zlatica
112273 Susedky Bullová Jolana
112273 Susedky Jakubisová Angela
112273 Susedky Mažáriová Jolana Hollá-Mažári Jolana
112271 Žandári Sarvaš Juraj
112271 Žandári Lakota Vladimír

Tvorcovia

Tvorca Meno
86819 autor Tajovský Jozef Gregor
86820 scénické návrhy Hložek Milan
86821 kostýmové návrhy Hložek Milan
86822 réžia Hollý Martin
86823 inšpícia Bartal Samuel

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1970 Väčšina divákov odíde spokojná. (Premiéry prešovskej činohry.) Východ
1973 Pohyb v kruhu. Slovenské divadlo
1971 Ľudové divadlo - ale ako? Nad uplynulým obdobím v činohre DJZ Prešov. Film a divadlo
1970 Návrat bez motívu? ("Nový život" v prešovskej činohre.) Ľud