Zo života hmyzu

Slovenský názov:  Zo života hmyzu
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Opera v troch dejstvách s prológom a epilógom
Dátum 1. premiéry:  21.02.1987
Dátum 2. premiéry:  23.02.1987
Dátum derniéry:  28.11.1987
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
63006 Clythia Saparová Jitka Sapara-Fischerová Jitka alt.
63006 Clythia Zerhauová Jitka
63026 Drevorubač Beňačka Stanislav alt.
63026 Drevorubač Martvoň Juraj a.h.
63020 Druhý inžinier Gábor Pavol alt.
63020 Druhý inžinier Kopačka Milan
63007 Félix Oswald Peter
63007 Félix Dvorský Miroslav
63025 Hlas telegrafistu Grančič Bohumil
63011 Chrobák Špaček Jozef alt.
63011 Chrobák Uhlár Rastislav
63012 Chrobáková Hanáková Oľga alt.
63012 Chrobáková Michalidesová Alena
63013 Iný chrobák Judt Arnold alt.
63013 Iný chrobák Ludha Ľudovít a.h.
63005 Iris Gajdošová-Haljaková Sidónia Haljáková-Gajdošová Sidónia alt.
63005 Iris Nitranová Marta
63010 Kukla Antoličová Eva Jenisová Eva alt.
63010 Kukla Braunová Ľudmila Hudecová Ľudmila
63015 Larvička Pavlátková Jana alt.
63015 Larvička Horniaková Jaroslava
63014 Lumok Gábor Pavol alt.
63014 Lumok Ožvát Ivan
63009 Otakar Hudec Štefan alt.
63009 Otakar Szücs Róbert
63018 Parazit Beňačka Stanislav alt.
63018 Parazit Šimanovský Boris
63004 Pedant Ožvát Ivan
63004 Pedant Gábor Pavol
63024 Posol Völgyi Juraj
63019 Prvý inžinier Ábel Jozef alt.
63019 Prvý inžinier Livora František alt.
63019 Prvý inžinier Papp Gustáv a.h.
63021 Slepý mravec Oniščenko Juraj
63021 Slepý mravec Martvoň Juraj a.h.
63016 Svrček Ábel Jozef alt.
63016 Svrček Dvorský Miroslav
63017 Svrčková Czaková Anna alt.
63017 Svrčková Kľuková Anna
63027 Tetka Beňačková Alžbeta alt.
63027 Tetka Hanáková Oľga
63003 Tulák Galla Ján alt.
63003 Tulák Hrubant Juraj
63008 Viktor Špaček Jozef alt.
63008 Viktor Uhlár Rastislav
63023 Vojvodca Judt Arnold alt.
63023 Vojvodca Ludha Ľudovít a.h.
63022 Vynálezca Beňačka Stanislav alt.
63022 Vynálezca Šimanovský Boris

Tvorcovia

Tvorca Meno
61955 autor Cikker Ján
61956 libreto Cikker Ján
61957 dirigent Málek Viktor
61959 zbormajster Holásek Ladislav
61960 scénické návrhy Vychodil Ladislav
61961 kostýmové návrhy Bezáková Helena
61962 pohybová spolupráca Štauder Miroslav
61963 asistent dirigenta Štúr Svetozár
61964 korepetície Malík Jozef
61965 korepetície Rebro Peter
61966 pomocná réžia Beňo Tibor
61967 réžia Kriška Branislav
61968 šepká Malachovská Marta
61969 šepká Kyjovská Eva
61970 šepká Oravcová Elena Oravcová Helena
61971 inšpícia Filipovičová Eva

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1987 Svetová premiéra deviatej Cikkerovej opery - Prvotriedny interpretačný čin. Hudobný život

Dokumentácia