Býval v horách jeden mlynár...

Slovenský názov:  Býval v horách jeden mlynár...
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  Folkrockový muzikál voľne na motívy rovnomennej ľudovej balady
Dátum 1. premiéry:  15.02.1986
Počet repríz:  6
Súbor: Divadelná fakulta
Divadlo: Vysoká škola múzických umení, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
137145 Dievča Páleníková Oľga
137149 Druhá žena Ravingerová Jana a.h.
137151 Druhý mládenec Krempašský Igor
137154 Chlap Polák Karol
137148 Matka, Prvá žena Házyová Tatiana Háziová Tánya
137150 Prvý mládenec Hajdu Vladimír Hajdu Ady
137147 Starec, Kováč Trnavský Miroslav
137153 Štvrtý mládenec Mikula Róbert
137152 Tretí mládenec Mišík Peter
137146 Voja, Otec Luknár Roman

Tvorcovia

Tvorca Meno
106674 autor Janoušková Viki Janoušková Viktória
106675 autor Janoušek Miloš
106676 člen realizačnej skupiny Korenčiová Soňa Korenčiová Sonja
106677 člen realizačnej skupiny Lindtnerová Elena
106678 člen realizačnej skupiny Gubka Ladislav
106679 člen realizačnej skupiny Malík Jozef
106680 člen realizačnej skupiny Lipták František
106681 technické vedenie Rebro Alfréd
106682 technické vedenie Kandray Jozef
106683 svetelné aranžmán Šmidovič Jozef